SLUŽBY REALITNÍ KANCELÁŘE PRO  PRODÁVAJÍCÍ

1) profesionální příprava prodeje:
     - zajištění dokumentace a právních podkladů
     - stanovení tržní ceny nemovitosti – vypracování odhadu tržní ceny nemovitosti
     - předprodejní příprava „homestaging“
     - fotodokumentace - možnost externího fotografa specialisty
     - pořízení videoreportáže
     - vyhotovení průkazu energetické náročnosti v případě potřeby dle zákona
 
2) vlastní realizace prodeje:
     - zařazení do databáze poptávajících, systém párování
     - propagace dle marketinkového plánu - propagace v bezprostředním okolí či v případě potřeby v rámci celé ČR
       (individuální plán)
     - místní zpravodaje a tiskoviny, letáčky do schránek
     - nabídka na realitních serverech (mimořádné kampaně)
     - kampaně na sociálních sítích - facebook 1.800 osob na vlastní stránce
     - inzerce v odborných realitních časopisech
     - realizace řádných a mimořádných prohlídek (dny otevřených dveří apod.)
     - umístění plachty „NA PRODEJ" nebo „NA PRONÁJEM“
 
3) průběžné vyhodnocování prodeje a report:
     - vyhodnocení zájemců - identifikace zájemce
     - prověření bonity zájemců - spolupracující hypoteční makléř
     - report a statistiky telefonicky a mailem - četnost dle domluvy
 
4) kompletní právní servis a dohled (zdarma na náklady RK):
     - příprava příslušných smluv (sml. kupní, příp. budoucí kupní)
     - advokátní úschova peněz (smlouva o advokátní úschově)
     - vyhotovení a podání návrhu na vklad na katastrální úřad
 
5) zajištění ostatních služeb (poprodejní servis):
     - jednání s úřady, družstvy, KÚ, úvěroví specialisti …
     - zajištění odhadu nemovitosti pro uhrazení daně z nabytí nemovitosti
     - předání nemovitosti kupujícímu (předávací protokol)
     - zastoupení a poradenství kupující strany při následné koupi nemovitosti
 
Doplňující informace:
Zprostředkovatel neinkasuje na svůj účet žádné finanční prostředky až do ukončení celého obchodního případu. V případě složení blokovacího depozita zájemcem o koupi nemovitosti (budoucím kupujícím), mohou být finanční prostředky složeny do advokátní úschovy spolupracující advokátní kanceláře: KMH s.r.o., se sídlem Renneská třída 393/12, 639 00 Brno, Mgr. Aleš Koubek.
Zprostředkovateli bude na jeho účet převedena odměna v jeho prospěch z části blokovacího depozita, nejdříve po podpisu kupní smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou (budoucím kupujícím).