1) poskytování základního právního servisu vlastníkům nemovitostí
- poskytnutí vzorů základních druhů smluv
- poradenství v oblasti vlastnictví, nájmu a převodů nemovitostí 

 

2) zprostředkování právních služeb spolupracující advokátní kanceláře za výhodných podmínek
- příprava smluv a jiné dokumentace, jako např. stanovy BD nebo SVJ
- právní poradenství
- zastupování v řízeních před orgány veřejné moci